Spara pengar och energi med nya fönster

Något som kan vara en bov i våra hem, det är gamla fönster. Om man ska mäta energiförlusten i ett fönster så är det U-värdet man ska kolla på. För ju lägre U-värde ett fönster har, desto mindre energi släpper fönsterkonstruktionen igenom. På hus som är från 1970-talet finns det ofta fönster som har U-värde ca 2,5 medan nya fönster har så lågt som 0,8. Så genom att satsa på nya fönster, så kan du sänka din inomhustemperaturen med 1-2 grader och minska dina uppvärmningskostnader med upp till 30 procent.

Satsa på Mockfjärds

Du som vill byta fönster Uppsala med omnejd du kan vända dig till Mockfjärds! De har energieffektiva fönster samt att de även jobbar en hel del med miljö och hållbarhet! Bland annat är det certifierat virke i fönstren, de använder sig även av 100 % förnybar el under tillverkning samt att de också har Svanenmärkta fönster!

När är det dags att byta fönster?

Om du bor i ett äldre hus, det det inte har bytts några fönster så kan det vara läge. Du kan oftast känna av att  temperaturen sjunker ju närmare husets fönster du är. Det kan även ibland kännas av på golvet. Kylan "rinner" gärna ner och lägger dig där och detta kallras gör dina fötter kalla!

Se gärna till att välja ett  fönster med lågt U-värde, det vill säga åtminstone mindre än 1,0 och slarva inte med monteringen. Det är inte bara kvaliteten på fönstret som är viktigt, utan även att det monteras in på ett fackmannamässigt sätt med rätt isolering i utrymmet mellan fönsterkarmen och väggreglarna.

19 Feb 2022