Hur påverkas vi av växthuseffekten?

Redan för flera år sedan så sa FN:s klimatpanel att kommer jordens medeltemperatur kommer att öka med 1,4-5,8 grader under 2000-talet. För oss i Sverige, så skulle det innebära nytt, medelhavsklimat, med många översvämningar i södra Sverige och regniga vintrar. Globalt så blir det en katastrof, med extrem torka, och sämre skördar som i sin tur kan leda till svält, krig samt att växter och djur kan komma att dö ut. Växthuseffekten påverkar oss ständigt och det har i flera år varit en mängd olika klimatförändringar. Det var till exempel inte så många år sedan som Danmark drabbades av extrema skyfall. SMHI säger att det lika gärna kunnat vara i Sverige och att vi kommer att se mer sådana här extrema väderväxlingar.

Hur drabbas Sverige?

Om det skulle komma att bli 2 grader varmare i hela världen, så kommer det att påverka oss. Dels blir den svenska sommaren 1–2 grader varmare jämfört med 1971–2000. Vintern är ännu större förändring på och det blir 2-5 grader varmare än innan. Det blir mer nederbörd och det är en stor konsekvens, då effekten av det kan bli att det ändå blir torrare i marken eftersom avdunstningen ökar med en varmare temperatur.  Det i sin tur leder till problem med färskvatten till exempel. Det kan även komma att bli fler skadeinsekter, som trivs bättre i denna typ av klimat.

Dock finns det tid än, att påverka vårt klimat, genom de val vi gör varje dag. Som till exempel att ställa bilen och välja andra sätt att färdas!

19 Jan 2018