Satsa på ett grönt tak

sedumtak, grönt tak

Ett grönt tak eller ett sedumtak, det är något som var vanligt förr, på torp med mera. Ungefär så som man kan se på bilden. Ett grönt tak är bra även idag. Att bygga miljösmart är något som har kommit at bli allt mer populärt. Just att tänka på miljön och klimatet överhuvudtaget faktiskt. Genom att satsa på att ha ett grönt tak, eller ett så kallat sedumtak på byggnader så blir det en bra mycket bättre lösning i miljösynpunkt. Det ger mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning som några exempel på alla fördelar med denna sortens tak. På takcentrum.se kan du läsa mer om denna typen av tak.

Många fördelar med gröna tak

Det finns som sagt en hel del olika fördelar med att satsa på ett grönt tak eller sedumtak. Det ger dels renare luft. Sedan är de vackra att se på. De är desutom hållbara och miljövänliga. Denna typen av tak kan även lösa dagvattenproblematiken samt att den ökar den biologiska mångfalden. Detta tak har en lång livslängd samt att den skyddar takytan och därmed även fastigheten. Ett grönt tak är även bra för det fångar upp skadliga partiklar i luften samt att det dels minskar klimatpåverkan dels minskar klimatpåverkan. Det kan även ge en bättre stadsmiljö. Taket i sig fungerar energisparande för fastigheten samt att det väger bara 50 kg per kvadrat meter, vilket normala tak klarar utan problem. 

10 Oct 2019