Tänk på hälsan och miljön, sluta röka

De allra flesta är medvetna om att rökning, det är inte bra för hälsan. Men visste ni det att det även är kasst för miljön? Det gjordes en studie under förra året, det var Världshälsoorganisationen som gjorde den. Då undersökte man just på miljöeffekterna av tobak. Det man tittade på var de problem med avskogning, föroreningar och nedskräpning som tobaksprodukter orsakar. Världshälsoorganisationen kom fram till att så mycket som 90 % av tobaken odlas i länder med låg inkomst och att dessa odlingar upptar så mycket som 4,3 miljoner hektar jordbruksmark som hade kunnat användas för att odla andra grödor. Tobak utarmar dessutom jorden och kan inte odlas tillsammans med andra grödor. De kräver även enorma mängder bekämpningsmedel. Sedan så är det så att för att tillverka tobaksvaror, krävs mycket trä och för 300 cigareter, så krävs ett träd. Det skövlas varje år 11,4 miljoner ton trä!

Satsa på e-cigg istället

Det kan vara svårt att sluta röka, men det går med hjälp av elektroniska cigaretter. Då kommer vi även från problem som de cigarettfimpar som kastas på gatan och i naturen orsakar. Dessa har gifter i sina filter, som hamnar i naturen. En e-cigg är fri från gifter. Den innehåller bara nikotin och vattenånga. Så, vill du göra något för din hälsa så väl som naturen, så är det bra att satsa på en el-cigg för att i långa loppet sedan kunna sluta röka. Du hittar e-cigg hos eqcigs.se om du vill ta tag i det redan nu med en gång!

 

2 Mar 2018