Vad är välgörenhet?

Välgörenhet, det är något som funnits i alla tider, men på en mängd olika sätt. Fitline Valgörenhet är ett sätt att bidra. Det genom att du köper saker av dem och en del av pengarna går just till välgörenhet. Det finns många olika typer av välgörenhet. Det som den alltid har gemensamt är att det hela går ut på att man vill hjälpa andra, antingen genom ekonomisk hjälp eller genom att göra tjänster, ge utbildning eller varor.

Allmosor

En av de äldsta formerna av välgörenhet är det som kallas för allmosor. Det är en slags gåva som ofta sker inom olika religioner som hindudism och kristendom. Man kan säga att detta ges eftersom att det finns en form av andlig plikt gentemot dem som har det sämst. Har man mer än andra så är allmosa något man ger och en del gör det för att de tror på att de ger dem bättre chanser att komma till himlen. Andra säger att det måste även vara att du har ett gott hjärta så att säta. Allmosor ett vida spritt fenomen och är en del av välgörenhet.

Välgörenhetsorganisationer

Idag finns det många välgörenhetsorganisationer. Dessa är ideella institutioner som hjälper på olika sätt. En del hjälper fattiga barn utomlands, andra satsar på hjälpa i Sverige. Många gånger så blir dessa organisationer sponsrade av företag och privatpersoner som antingen ger summor eller praktiskt hjälper till genom att donera tjänster och artiklar till dem som behöver. 

 

 

 

 

18 Nov 2019